Share this content on Facebook!
07 Aug 2016

đá xuyên sáng nhân tạo
:: Truyền cáp quang là gì?

phát quang tạo ra các tín hiệu ánh sáng tiến hành bởi một hệ thống truyền thông cáp quang. một máy phát bao gồm một nguồn ánh sáng mà còn bao gồm các mạch tạo tín hiệu và các thành phần như một bộ điều biến điện quang.

báo giá đá xuyên sáng
Máy phát có chứa thiết bị điện tử mà điều chỉnh nguồn sáng. Ở tốc độ thấp, máy phát điều biến trực tiếp phát xạ ánh sáng bằng cách thay đổi các ổ đĩa hiện hành với nguồn ánh sáng. Nhưng máy phát cần một hiệu suất cao bên ngoài bộ điều biến như một bộ điều...